13 noviembre 2015


Janis Joplin, 45 años después (5)Un home bo

Cariño, encántame ir ás festas
E gústame pasalo ben
Pero despois dun intre a cousa palidece, agarimo
Entón empezo a buscar para atopar
Un home bo.
Non sabes que o estiven buscando,
Oh, si o estiven buscando!
Un home bo,
Oh, non é demasiado, agarimo non é demasiado,
Só é todo.

Non quero demasiado da vida,
Nunca quixen unha mansión no sur.
Só un desexo a alguén verdadeiro
Que me trate como fala,
Un home bo.
Cariño, non sabes que estiven buscando.
Oh, un home bo
Non é moito, agarimo non é demasiado,
Oh, só é todo.
Está ben.

Algunhas mozas que queren coleccionar os seus homes,
Úsanos como marcas nun arma de fogo.
Oh, agarimo, pero eu se máis que iso,
Eu sei que unha muller só necesita unha cousa
Un home bo, oh,
Oh meniño, non sabes que estiven buscando, hmm.
Un home bo,
Non é moito, non, non agarimo non é moito
Só é todas as pequenas cousas,
Dixen todas, todas, si.


One Good Man

Honey, I love to go to parties
And I like to have a good time,
But if it gets too pale after a while
Honey and I start looking to find
One good man.
Hmm, don't you know I've been searching,
Oh yes I have!
One good man,
Oh ain't much, honey ain't much,
It's only everything, whoa.

An' I don't want much outa life,
I never wanted a mansion in the south.
I just-a want to find someone sincere
Who'd treat me like he talks,
One good man.
Oh honey don't you know that I've been looking.
Oh, one good man
Ain't much, honey it ain't much,
Oh, it's only everything.
All right.

Some girls they want to collect their men,
They wear 'em like notches on a gun.
Oh honey, but I know better than that,
I know that a woman only needs one.
One good man, oh,
Oh baby don't you know I've been looking, hmm.
One good man,
It ain't much, no, no honey it ain't much,
Oh, it's only every little thing,
Just-a everything, everything
Ah yeah.Un hombre bueno

Cariño, me encanta ir a las fiestas
Y me gusta pasarlo bien
Pero después de un rato la cosa palidece, cariño
Entonces empiezo a buscar para encontrar
Un hombre bueno.
No sabes que lo he estado buscando,
Oh, sí lo estuve buscando!
Un hombre bueno,
Oh, no es demasiado, cariño no es demasiado,
Solo es todo.

No quiero demasiado de la vida,
Nunca quise una mansión en el sur.
Sólo un deseo a alguien sincero
Que me trate como habla,
Un hombre bueno.
Cariño, no sabes que he estado buscando.
Oh, un hombre bueno
No es mucho, cariño no es demasiado,
Oh, sólo es todo.
Está bien.

Algunas chicas que quieren coleccionar sus hombres,
Los usan como muescas en un arma de fuego.
Oh, cariño, pero yo sé más que eso,
Yo sé que una mujer sólo necesita una cosa
Un hombre bueno, oh,
Oh nene, no sabes que he estado buscando, hmm.
Un hombre bueno,
No es mucho, no, no cariño no es mucho
Solo es todas las pequeñas cosas,
He dicho todas, todas, sí.Janis Joplin
Canción do LP: I Got Dem Ol' Kozmic Blues Again Mama! 

Fotografías de © Jim Marshall
Handbookforthere
© Linda MCCartney