11 enero 2017

El hombre que vendió el mundo

Pasamos sobre la escalera
hablábamos de cuándo y de qué.
Aunque no estuve allí
me dijo que era su amigo
lo cual me sorprendió.
Le hablé a los ojos
pensé que habías muerto solo
hace mucho, mucho tiempo.

Oh no, yo no
Jamás perdimos el control.
Estás cara a cara
con el hombre que vendió el mundo.

Me reí, le estreché la mano
y regresé a casa.
Busqué una tierra extraña
deambulé durante años
Observé sin mirar
recorrimos millones de colinas
debí haber muerto solo
hace mucho, mucho tiempo.

¿Quién sabe?
Yo no
Jamás perdimos el control.
Estás cara a cara
con el hombre que vendió el mundo.


The man who sold the world

We passed upon the stair
We spoke on was and when
Although I wasn't there
He said I was his friend
Which came as a surprise
I spoke into his eyes
I thought you died alone
A long long time ago

Oh no, not me
We never lost control
You're face to face
With the man who sold the world

I laughed and shook his hand
And made my way back home
I searched for a foreign land
For years and years I roamed
I gazed a gazeless stare
We walked a million hills
I must have died alone
A long, long time ago

Who knows?
Not me
I never lost control
You're face to face
With the man who sold the worldO home que vendeu o mundo

Pasamos sobre a escaleira
falabamos de cando e de que.
Aínda que non estiven alí
díxome que era o seu amigo
o cal me sorprendeu.
Faleille aos ollos
pensei que morreras só
fai moito, moito tempo.

Oh non, eu non
Xamais perdemos o control.
Estás cara a cara
co home que vendeu o mundo.

Rin, choqueille a man
e regresei a casa.
Busquei unha terra estraña
deambulei durante anos
Observei sen mirar
percorremos millóns de outeiros
debín morrer só
fai moito, moito tempo.

Quen sabe?
Eu non
Xamais perdemos o control.
Estás cara a cara


co home que vendeu o mundo.

The man who sold the world (USA-1970. UK-1971)
David Bowie